Menu

نویسنده: 92

دانلود نرم افزار Ready API 1.4.1 Pro (SoapUI NG, Secure, LoadUI NG, ServiceV) x86/x64 – ……. – …….

Ready API ابزاری جامع برای توسعه بهتر API ها است. API واسط برنامه نویسی برنامه است که بیانگر شیوه تعامل اجزای مختلف برنامه است. شاخه ای مهم تحت عنوان Web API امروزه رواج زیادی بین برنامه نویسان دارد. این شاخه از API ها دسترسی راه دور به موجودیتها دارند و تنها درخواست خود را ارسال […]

Read More